Big C - Chaengwattana

 

BigC  เจ้าของโครงการ :   Central Group

 เนื้อที่ :   15,000 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   70,000,000 บาท

 ระยะเวลา :   -

 ขอบเขตงาน :  
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศ
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว