Indoor Stadium Huamark

 

Indoor Stadium Huamark  เจ้าของโครงการ :   Indoor Stadium Huamark

 เนื้อที่ :   15,000 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   90,605,703 บาท

 ระยะเวลา :   สิงหาคม 2540 - สิงหาคม 2541

 ขอบเขตงาน :   งานปรับปรุง :
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบ HVAC
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบบอร์ดคะแนน
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว